De methode-Medema Hoe ga ik te werk

Het fijne van mijn eigen bureau is dat ik niet hoef af te kaderen wat ik wel of niet mag doen. Want soms blijkt tijdens gesprekken met één gezinslid, dat er meerdere problemen zijn. Een ontwikkelingsachterstand bij een kind, onverwerkt verlies bij één van de ouders of problemen op school door een sociale beperking.

We gaan dus nooit ‘zomaar’ aan de gang volgens een standaard methode. Zo kan ik écht helpen. Mensen krijgen de regie weer in handen. Ze kunnen zelf met een gerust hart verder, in openheid en verbinding met elkaar. Dat is mijn drive, elke dag weer.


Les 1: Niet je omgeving bepaalt hoe jij je mag voelen. Voelen is vanjezelf. Hoe je omgaat met dat gevoel en je reageert op situaties, dat is iets waarbij ik je graag wil helpen.

Zo werk ik meestal.
Een proces dat stap voor stap gaat:


STAP 1: Je hebt een hulpvraag en je neemt contact met me op.
Ik begin altijd met een vrijblijvend, informatief gesprek. Vraag wat je wilt weten, noem ook gerust je twijfels. Probeer in te schatten of ik de juiste hulpverlener voor je ben. Dat doe ik zelf ook. Waarom? Wederzijds vertrouwen is belangrijk als basis. Pas daarna kunnen we beginnen aan het hulpverleningstraject. 

We besluiten dat ik je een passend begeleidingstraject kan aanbieden. We kunnen aan de slag.

STAP 2: Het toestemmingsformulier.
Dat moet je ondertekenen. We nemen samen de checklist van mogelijke risico’s door. Ik geef je informatie over klachtenreglement, privacyreglement en verwijsindex.

STAP 3: Je digitaal dossier.
Daarin berg ik de komende tijd de volgende documenten in op: je gegevens, verslagen van gesprekken, sessieverslagen, verslagen of opmerkingen van derden (school, je omgeving, de rest van het gezin), de ingevulde checklist van mogelijke risico’s en het ondertekende toestemmingsformulier.

STAP 4: Zorgplan.
Dat komt er al na een paar sessies, als duidelijk wordt wat je nodig hebt. Het is een plan van aanpak met onder andere de doelen en afspraken waar we het over hebben gehad. Na jouw goedkeuring stellen we dit zorgplan vast. Het komt in je digitaal dossier en ik kan het versturen naar alle betrokkenen (ouders, gezin, school), ook weer met jouw toestemming.

STAP 5: Methodes die ik als hulpverlener gebruik (onder andere):
cognitieve gedragstherapie, de Stop-denk-doe methode, oplossingsgerichte methodiek, contextuele hulpverlening, ‘Geef mij de vijf’ en ‘Taal in Beeld’.  Als het nuttig of plezierig is, werk ik ,indien wenselijk, tijdens het gehele hulpverleningsproces samen met anderen. Bijvoorbeeld verschillende zorginstellingen zoals CAGGB, ACCARE, In de Bres, Synaeda, of een school of gebiedsteam in je regio.

STAP 6: Evalueren.
Minstens 1 keer per jaar bekijken we de doelen en afspraken nog eens kritisch. Onze bevindingen leggen we vast in een ‘tussenevaluatie verslag’.  Als het nodig is, stellen we het zorgplan bij. Met nieuwe doelen en – als het nodig blijkt – met een nieuwe hulpvraag en/of probleem dat we zijn tegengekomen. 

STAP 7: Doelen gehaald?
Dan kunnen we de hulpverlening afsluiten met succes. Er komt een ‘eindevaluatie verslag’ en ik vraag je of je tevreden bent over de behandeling en het resultaat. Dat levert een ‘cliënttevredenheidscore’ op. Ik sluit het dossier en bewaar het nog 10 jaar.

Kijk ook bij