Soms kan het zijn
dat je leven niet zo loopt als jij verwacht

Jongvolwassenen - hulp vragen helpt

Als je volwassen wordt, of intussen net bent, kan het zijn dat je leven niet zo loopt als jij verwacht. Je hebt er geen grip meer op, je loopt steeds tegen dezelfde problemen aan of je voelt je continu moe en futloos. Dan kan de vorm van begeleiding die ik ‘Contextuele Hulpverlening’ noem heel goed helpen.

Wat is ‘contextueel’? Het wil zeggen: je problemen en levensvragen niet los zien van wat al generaties lang aan je is doorgegeven. Ook al voelt het soms wel zo, je staat niet alleen. Er bestaat een verbinding met je ouders, grootouders, je partner, elke andere belangrijke familierelatie of relatie. Dat is je ‘context’. Je verleden kan onbewust doorwerken in je gedrag van nu. Bijvoorbeeld omdat de balans van geven en nemen verstoord is.

Aan de slag
Ik werk met jongeren en volwassenen met verschillende soorten problemen, jongeren met een neurobiologische ontwikkelingsstoornis ADHD of autisme, gedragsproblemen of met depressieve gevoelens. Waarom?

In je eentje los je dat soort angsten of belemmeringen niet zomaar op. Door met mij te praten, krijg je inzicht in je gevoelens. Daarmee kun je uiteindelijk je gedrag beïnvloeden. Samen bouwen aan zelfstandigheid, zelfvertrouwen, weerbaarheid en een positief zelfbeeld.

Soms gaat dat snel en is mijn hulp alleen even nodig als eyeopener. Soms vraagt het meer tijd en gaan we je situatie stap voor stap aanpakken.

Om weer in balans te komen, is begrip noodzakelijk. Begrip voor je eigen rol, inzicht waarom je doet zoals je doet. Heb je een dierbare verloren? Heb je jezelf altijd klein gemaakt en weggecijferd? Hoe ga je om met boosheid, onrecht of verdriet? Op welke manier ga je om met autisme of ADHD problematiek? Hoe kun je echt weer in contact komen met je partner of met je ouders als de communicatie moeizaam verloopt? Wat blijkt: alles staat in relatie tot je omgeving.

Door erkenning van je loyaliteiten aan anderen, door begrip voor jezelf en voor anderen of door het toelaten van verdriet of boosheid, doe je jezelf weer recht. En daarmee de ander! Aarzel niet langer. Bel voor meer informatie. Je bent er bijna.

Vergoeding
Particuliere cliënten kunnen rechtstreeks bij mij terecht en betalen dan € 80,- per sessie. Eventuele bijkomende kosten: kilometervergoeding vanuit Dokkum. Je kunt ook met je vraag contact opnemen met een gebiedsteam in je gemeente - telefoonnummer is 0519 - 29 88 88. De kosten worden dan vergoed door de gemeente in de vorm van Zorg in Natura (ZIN). Er wordt dan wel een eigen bijdrage gevraagd, vanuit het CAK.

Kijk ook bij