Yvonne Medema psychosociale- en pedagogische hulpverlening

Ik help kinderen, jongeren, volwassenen, gezinnen, echtparen en docenten bij het oplossen van problemen thuis of in een groep

Opvoedings begeleiding

Wanneer je als ouder vragen hebt of tegen problemen aanloopt in de opvoeding, kun je bij mij terecht, ongeacht de leeftijd van het kind.

Tijdens zo’n gesprek praten we over problemen die spelen in het gezin. Ik geef handvatten en adviezen.

Tegelijk praat ik met het kind zelf, op een manier die bij hem of haar past.Ik geef ook individuele begeleiding aan kinderen wanneer uw kind bijvoorbeeld onvoldoende zelfvertrouwen heeft of moeite heeft met het omgaan van emoties zoals boosheid. Ze kunnen bij mij langskomen na schooltijd, of ik spreek met ze af in hun eigen omgeving. Desgewenst gaan we met het hele gezin om tafel en geef ik ouders ook adviezen om uw kind te helpen meer zelfvertrouwen te krijgen en te leren omgaan met hun emoties.

Ook begeleiding op school is mogelijk. Ik kan tijdens schooltijd een training geven waardoor het zelfvertrouwen van het kind gaat groeien. Dat gaat in nauw contact met de docent, zodat diegene ook op consequente wijze kan inhaken op de aangeboden handvatten en een terugval in gedrag kan voorkomen.

Ik pas me aan bij het probleem of de oorzaak van het gedrag. Ik werk met driftige kinderen,een kind dat hoog-sensitief is, kinderen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. Ik begeleid ook ouders die, vaak na jaren tobben, de diagnose  ADHD of autisme( een neurobiologische ontwikkelingsstoornis) hebben gekregen voor hun kind. Ik help ze om hun kind te begeleiden en een juiste balans te vinden in structuur, begripvol en consequent zijn.

Geen probleem is te klein of te onbeduidend. Een klein probleem is vaak sneller opgelost maar kan minstens zoveel impact hebben op het gedrag van een kind en de sfeer thuis of in de klas.

Stel je eens voor dat je kind weer met plezier naar school gaat. Dat jouw gepeste kind weerbaar wordt of dat zijn zelfvertrouwen groeit ondanks een zekere mate van sociale onhandigheid. En denk eens aan de rust en de sfeer in je gezin als je zelf weet dat je op de goede weg bent.

Ik kijk met je mee, geef adviezen en kan kind of ouder begeleiden. Maar uiteindelijk gaat het om één doel: dat jullie weer zelf de regie hebben over je leven.

Praktisch: Particulieren cliënten kunnen rechtstreeks bij mij terecht en betalen dan € 60,- per sessie. Eventuele bijkomende kosten: kilometervergoeding vanuit Dokkum. Voor mensen met een een vraag rondom zorg, opvoedingsondersteuning(jeugd) en maatschappelijke ondersteuning kunnen contact opnemen via de desbetreffende gebiedsteams van uw gemeente .Het telefoonnummer waar u naar toe kan bellen is: 0519-298888. Jeugdhulp is ook mogelijk met een verwijzing van een huisarts,jeugdarts of medisch specialist. Met een verwijzing van een arts is jeugdhulp rechtstreeks toegankelijk, er is dan geen indicatiestelling door de gemeente nodig.De kosten worden vergoed vanuit Zorg in Natura (ZIN) . Ook is het mogelijk dat middels een persoonsgeboden budget (PGB), de kosten vergoed worden.