Yvonne Medema psychosociale- en pedagogische hulpverlening

Ik help kinderen, jongeren, volwassenen, gezinnen, echtparen en docenten bij het oplossen van problemen thuis of in een groep

Contextuele leerlingbegeleiding op school

Contextuele hulpverlening is er ook voor leerlingen op de basisschool, of middelbaar- en speciaal onderwijs. Het is een verrijking voor iedereen. Het kind krijgt begrip en ondersteuning op een plek waar hij of zij zich veilig zou moeten voelen. Met alle ruimte om het geleerde meteen in de praktijk te brengen.

Mijn begeleiding haalt de druk van het onderwijsteam. Het sterkt het kind. Voorkomt conflicten op school. En stelt mij in staat om via korte lijnen te communiceren zodat school, ouders en begeleiding elkaar versterken.

Veel problemen komen voort uit een verstoorde groep, of een verstoord zelfbeeld. Sommige kinderen hebben een loyaliteitsconflict met de ouders. Dat kan enorm veel invloed hebben op het gedrag. Maar het kan ook zijn dat er ontwikkelingsachterstanden zijn die breder zijn dan alleen een leerprobleem. Ook dan kan ik begeleiden.

De kracht zit hem bij kinderen zowel in de contextuele aanpak, als in de begeleiding op school. Een assertiviteitscursus op een externe locatie in een onbekende groep kinderen zal niet hetzelfde effect hebben als de individuele begeleiding op de plek zelf en op het moment zelf.

Maar er zijn meer voordelen. Door behandeling tijdens schooltijd, blijft er na school bovendien tijd over voor ontspanning en vrienden; omgevingsfactoren die je juist in deze situatie wilt koesteren.

En is het wenselijk om ook thuis enige vorm van ondersteuning te bieden? Dan ben ik ook daar direct inzetbaar.

Heb je twijfels over een kind? Zijn er problemen op school of in de opvoeding thuis? Bel me gerust voor een gratis inschatting van de situatie. Dan weet je tenminste waar je aan toe bent.


Praktisch:  Particuliere cliënten kunnen rechtstreeks bij mij terecht en betalen dan € 80,- per sessie. Eventuele bijkomende kosten: kilometervergoeding vanuit Dokkum.
Voor mensen met een een vraag rondom zorg, opvoedingsondersteuning(jeugd) en maatschappelijke ondersteuning kunnen contact opnemen met de desbetreffende gebiedsteams van uw gemeente. Telefoonnummer is 0519-298888. Jeugdhulp is ook mogelijk met een verwijzing van een huisarts, jeugdsarts of medisch specialist. Met een verwijzing van een arts is jeugdhulp  rechtstreeks toegankelijk, er is dan geen indicatiestelling door de gemeente nodig.De kosten worden dan vergoed vanuit Zorg in Natura (ZIN) .