Yvonne Medema psychosociale- en pedagogische hulpverlening

Ik help kinderen, jongeren, volwassenen, gezinnen, echtparen en docenten bij het oplossen van problemen thuis of in een groep

Contextuele hulpverlening

Als je volwassen wordt, of inmiddels zelfs bent, kan het zijn dat je leven niet zo loopt als jij verwacht. Je hebt er geen grip meer op, je loopt steeds tegen dezelfde problemen aan of je voelt je continu moe en futloos. Ik werk met jongeren en volwassenen met een aaneenschakeling van problemen, jongeren met een neurobiologische ontwikkelingsstoornis ADHD of autisme, gedragsproblemen of met depressieve gevoelens.

In je eentje los je dat niet zomaar op. Contextuele hulpverlening kan wel helpen. Door te praten, krijg je inzicht in je gevoelens. Daarmee kun je uiteindelijk je gedrag beïnvloeden.Samen bouwen aan zelfstandigheid, zelfvertrouwen,weerbaarheid en een positief zelfbeeld.

Soms gaat dat snel en is mijn hulp alleen even nodig als eyeopener. Soms vraagt het meer tijd en pakken we jouw situatie stap voor stap aan.

Want gevoelens van onvrede, onrust en spanning, of problemen in relaties thuis of op het werk, vinden vaak hun oorsprong in het verleden. Onbewust werken ze door in je gedrag van nu. De balans van geven en nemen is verstoord.

Om die balans terug te vinden, is begrip noodzakelijk. Begrip voor jouw rol, inzicht waarom je doet zoals je doet. Heb je een dierbare verloren? Heb je jezelf altijd klein gemaakt en weggecijferd? Hoe ga je om met boosheid,onrecht of verdriet? Op welke wijze ga je om met autisme of ADHD problematiek? Op welke wijze kun je echt weer in contact komen met je partner of met je ouders als de communicatie moeizaam verloopt? Alles staat in relatie tot je omgeving.

Door erkenning van jouw loyaliteit, door begrip voor jezelf en voor anderen of door het toelaten van verdriet of boosheid, doe je jezelf weer recht. En daarmee de ander. Aarzel niet langer. Bel voor meer informatie.

Praktisch:  Particulieren cliënten kunnen rechtstreeks bij mij terecht en betalen dan € 80,- per sessie. Eventuele bijkomende kosten: kilometervergoeding vanuit Dokkum. U kunt ook met uw vraag contact opnemen met de desbetreffende gebiedsteams van uw gemeente - telefoonnummer is 0519-298888. De kosten worden dan vergoed vanuit de gemeente in Zorg in Natura (ZIN). Er wordt wel een eigen bijdrage van vanuit het CAK gevraagd.